Schweiziskt 16 PT Personlighetstest

av

Schweiziskt 16 PT Personlighetstest

 • Du måste svara på 20 frågor.
 • Alla testfrågorna kräver bara ett svar.
 • Testet består av fyra typer av frågor:
  • Extraversion kontra Introversion
  • Förnimmande kontra Intuition
  • Tänkande kontra Kännande
  • Bedömning kontra Perception

Det schweiziska 16 PT är ett kort test baserat på de personlighetstyper som Carl Gustav Jung föresog. Det tar ungefär 15 minuter och ger dig ett snabbt sätt att få reda på din personlighetstyp.

Ta Fler IQ- och EQ-tester